Καλέστε για συμβουλές 6934 844358| mich.papamichail@gmail.com

Ομαδικές Ασφαλίσεις Προσωπικού

  Η ανάγκη ευελιξίας και παροχής κινήτρων στον εργασιακό χώρο, όπως αυτός διαμορφώνεται στην ελληνική πραγματικότητα, συνετέλεσαν στην εμφάνιση μιας νέας σχετικά μορφής ασφάλισης του προσωπικού της επιχείρησης. Αυτή είναι η ομαδική ασφάλιση των εργαζομένων της επιχείρησης από τον ίδιο τον εργοδότη. Τα προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης, παρέχουν προστασία Ζωής – Υγείας –Εισοδήματος, και Σύνταξης στον εργαζόμενο και την οικογένειά του .Οι παροχές είναι παρεμφερείς των Ατομικών ασφαλιστηρίων, που όμως έχουν σημαντικά χαμηλότερο κόστος Η Ομαδική Ασφάλιση προσφέρει στον Εργαζόμενο

 • Σιγουριά και Ασφάλεια
 • Εμπιστοσύνη στην Εταιρία
 • Ενίσχυση Εισοδήματος και προστασία βιοτικού επιπέδου

  Και είναι ένα εργαλείο management , εξασφαλίζοντας στον Εργοδότη

 • Βελτίωση των Εργασιακών Σχέσεων
 • Διατήρηση Εργασιακής Ειρήνης
 • Μείωση Αποχωρήσεων καλών Στελεχών
 • Προσέλκυση και Διατήρηση Ικανών Στελεχών
 • Αύξηση Παραγωγικότητας των εργαζομένων
 • Εταιρική Καταξίωση

  Σχεδιάζοντας την Ομαδική Ασφάλιση των Εργαζομένων στην επιχείρηση σας θα πρέπει να έχετε υπόψη

 • Η μικρότερη ομάδα εργαζομένων πρέπει να είναι πάνω από 5 άτομα
 • Το κόστος ασφάλισης για ένα Πρόγραμμα Ζωής Αναπηρίας και Υγείας είναι 3%-5% του Μισθού του
 • Το κόστος ασφάλισης μόνο για ατυχήματα είναι αρκετά χαμηλότερο (100 ευρώ ετησίως περίπου)
 • Το μέγεθος ,η αξιοπιστία και το ανάλογο πελατολόγιο του Ασφαλιστή
 • Οι εφαρμογές ταχύτητας αποζημίωσης και διαφάνειας που χρησιμοποιεί ο Ασφαλιστής
 • Μέγιστο φοροαπαλλασσόμενο ποσό ανά εργαζόμενο ετησίως € 1.500 Φορολογικός Νόμος 3296/2004

  (ΦΕΚ 253 14/12/2004) παρ. 1 άρθρο 31

Δείτε περισσότερα στην σελίδα της Metlife