Καλέστε για συμβουλές 6934 844358| mich.papamichail@gmail.com

Η MetLife στην Ανατολική & Νότια Ευρώπη

Η MetLife στην Ανατολική & Νότια Ευρώπη Ευρώπη

Τα Κεντρικά Γραφεία της MetLife στην Ελλάδα αποτελούν την έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής και Νότιας Ευρώπης, η οποία ξεκίνησε τις εργασίες της το 1990 και περιλαμβάνει τις ακόλουθες χώρες: Βουλγαρία, Ελλάδα, Κύπρο, Ρωσία, Σερβία και Ουκρανία.

Ανατολική & Νότια Ευρώπη – Γραφεία

Βουλγαρία
MetLife
51B Bulgaria Blvd. 1404 Sofia
Tηλ. 003592/8186200
Fax : 003592/8186201
www.metlife.bg
e-mail : HeadOffice@metlife.bg

Ελλάδα
MetLife
Λ. Κηφισίας 119
15124 Μαρούσι , Αθήνα , Ελλάδα
Τηλ. : (210) 8787000
Fax : (210) 6123722, 6123728
www.metlifealico.gr
e-mail : contact@metlifealico.gr

Κύπρος
MetLife
Λ . Κέννεντυ 38, Τ . Κ . 1507 Λευκωσία , Τ. Θ. 21383
Τηλ . 003572 2 313301
Fax : 003572 2 313672
www.metlifealico.com.cy
e – mail : contact@metlifealico.com.cy

Ουκρανία
MetLife
84 Gonchara street
Kiev 01054
Τηλ . 00380/444941343
Fax : 00380/444941345
www.metlifealico.com.ua
email: OFFICE@alico.ua

Ρωσία
MetLife
76 Butyrskaya str.
Building 1
127015 Moscow
Τηλ . 007095/9375995
Fax : 00709/9375990
www.metlifealico.ru
e-mail : feedback@alico.ru

Σερβία
MetLife
Airport city
88, Omladinskih, Brigada Str.
11070 New Belgrade
Tel: + 381 11 222 0630
Fax: + 381 11 22 0634
www.metlife.rs
e-mail: web.srb.pos@metlife.rs