Καλέστε για συμβουλές 6934 844358| mich.papamichail@gmail.com

Διαφάνεια στην Πράξη

Η διαφάνεια στις συναλλαγές διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο, ιδιαίτερα στην Αγορά της Ιδιωτικής Ασφάλισης, όπου οι υπηρεσίες της ουσιαστικά αποτελούν μια μελλοντική υπόσχεση και όλος ο θεσμός στηρίζεται στην εμπιστοσύνη ανάμεσα στα συμβαλλόμενα μέρη, ανάμεσα στον ασφαλιστή και τον ασφαλισμένο.

Στη MetLife είμαστε:

Υπέρ της πλήρους, σαφούς, και κατανοητής προσυμβατικής πληροφόρησης.
Υπέρ της διαφανούς και αντικειμενικής εκτίμησης και τιμολόγησης των κινδύνων.
Υπέρ των σύννομων, σαφών και κατανοητών όρων των ασφαλιστηρίων.
Υπέρ της ακριβοδίκαιης, διαφανούς και χωρίς αναιτιολόγητη καθυστέρηση αποζημίωσης.
Υπέρ της αντικειμενικής, επί της ουσίας και γρήγορης διερεύνησης και αντιμετώπισης παραπόνων.

Δείτε περισσότερα