Καλέστε για συμβουλές 6934 844358| mich.papamichail@gmail.com

Ασφάλιση Ξενοδοχείων και Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων

  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

  Σε μια τουριστική χώρα όπως η Ελλάδα, η εξασφάλιση των υπηρεσιών φιλοξενίας αλλά και της τουριστικής μονάδας από μια σειρά κινδύνων αποτελεί κομβικής σημασίας αναγκαιότητα για τους επιχειρηματίες του κλάδου οι οποίοι επενδύουν συνεχώς κεφάλαια στις υποδομές τους. και την επέκτασή τους, στον τομέα της ασφαλιστικής προστασίας τα καταλύματα. Για την σωστή Ασφάλιση του Ξενοδοχείου μου πρέπει να λάβω υπόψη…

• Τη σωστή περιγραφή των κτιρίων και τυχόν πολεοδομικών υπερβάσεων
• Την περιγραφή των χώρων αναψυχής (πισίνες, γήπεδα, spa, κλπ)
• Τις τυχόν ασφαλίσεις που έχουν οι tour operators μου
• Την ασφάλιση των ευθυνών μου για όλη τη διάρκεια του έτους (365 ημέρες)
• Την ασφάλιση επαγγελματικών ευθυνών των εξωτερικών μου συνεργατών
• Την ασφάλιση για την απώλεια των κερδών μου

  ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

  Η σημερινή οικονομική κρίση οδηγεί τις υγιείς βιομηχανίες στην αναθεώρηση των στρατηγικών τους σχεδιασμών επιβάλλοντας την καινοτομία στην επέκτασή τους. Επενδύουν τα πολύτιμα κεφάλαια τους προσεκτικά μεθοδεύοντας ένα αυστηρό risk management. Οι κίνδυνοι πρέπει να είναι προβλέψιμοι πλέον και σίγουρα όσοι από αυτούς γίνεται να είναι τοποθετημένοι σε μία σωστή Βιομηχανική Ασφάλιση . Για τη σωστή Ασφάλιση της Βιομηχανίας σας όμως πρέπει να λάβετε υπόψη….

• Κάθε περιγραφή των εγκαταστάσεων να γίνει με Επιθεώρηση από τον Ασφαλιστή η οποία και τον δεσμεύει
• Να ληφθούν υπόψη έντονες μεταβολές στα υλικά και εμπορεύματα αποθήκης
• Να υπάρχει ασφάλιση απώλειας κερδών για μεγάλο χρονικό διάστημα
• Να λάβω υπόψη το καθεστώς ασφάλισης των μεταφερόμενων υλικών και εμπορευμάτων από τους προμηθευτές και τους πελάτες
• Να περιλάβω ασφάλιση των ευθυνών μου (περιβαλλοντολογικές,, προϊόντων ,εργοδοτικές κ.α.)