Καλέστε για συμβουλές 6934 844358| mich.papamichail@gmail.com

Ασφάλιση Αυτοκινήτων και Μεταφορών

  Συνήθως όταν αναφερόμαστε σε ασφάλιση μεταφορών, εννοούμε την ασφάλιση εμπορευμάτων , όμως στην ευρύτερη διάσταση του , αφορά όλα τα μεταφορικά μέσα σε τρία επίπεδα..

1. Την ασφάλιση των Ζημιών προς τρίτους

  Από το νόμο η ελάχιστη ασφάλιση, που πρέπει να έχουν όλα τα μεταφορικά μέσα  , λέγεται Αστική Ευθύνη και καλύπτει την περίπτωση που προκληθεί ατύχημα και απαιτούνται αποζημιώσεις για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες. Η ασφάλεια οχημάτων και ιδιαίτερα του αυτοκινήτου είναι  κάτι που μας προβληματίζει  και λόγω της μεγάλης προσφοράς είναι πρακτικά αδύνατο να βρούμε ποια είναι η κατάλληλη.

2. Την ασφάλιση του Ζημιών του ιδίου μεταφορικού μέσου

  Συνήθως απαιτείται για να καλύψουμε την ιδιαίτερη αξία του, ως περιουσιακό στοιχείο, από διάφορους κινδύνους (πυρός , κλοπής , σύγκρουσης, κ.α.)

3. Την ασφάλιση των Ζημιών των μεταφερομένων προσώπων ή εμπορευμάτων.

  Η ασφάλιση μεταφερόμενων εμπορευμάτων εξαρτάται από την συμφωνία αγοράς τους  (» F.A.S  -» F.O.B -» C.I.F -» F.O.T ή F.O.R -» C & F -» EX WORKS)  και είναι απαραίτητο να  γνωρίζουμε το σημείο φόρτωσης και το σημείο προορισμού , το είδος εμπορεύματος, τον συνολικό αριθμό τεμαχίων ,  το μεικτό τους βάρος, τις διαστάσεις τους και την αξία τους.

Το επίπεδο ασφάλισης μεταφορών περιλαμβάνεται στις  Ρήτρες ασφάλισης…

1. Ρήτρα <<C>> Έκρηξη -Πυρκαγιά -Προσάραξη –Βύθιση- Ανατροπή- πρόσκρουση- Πτώση μεταφορικού μέσου -Ζημιά κατά την εκφόρτωση του εμπορεύματος σε λιμάνι κινδύνου -Θεληματική ρίψη του εμπορεύματος στην θάλασσα στην προσπάθεια διάσωσης του πλοίου και του υπόλοιπου φορτίου (αβαρία)

2. Ρήτρα <<Β>> όλοι οι κίνδυνοι της <<C>> και επιπλέον Σεισμό- Να παρασυρθούν τα εμπορεύματα από τα κύματα -Ζημιές από νερά θαλάσσης -Ολική απώλεια του φορτίου κατά την διάρκεια φορτοεκφόρτωσης

3. Ρήτρα << Α>> (all risks)