Καλέστε για συμβουλές 6934 844358| mich.papamichail@gmail.com

Ασφάλιση Έργων Τέχνης

  Είναι πραγματικότητα ότι ο κάθε ένας που έχει στην κατοχή του έργα τέχνης, συλλέκτης ή επαγγελματίας γίνεται αγωγός της τέχνης στο χρόνο και φορέας κληρονομιάς πολιτισμού.   Μια κληρονομιά που έχουμε την υποχρέωση να την προστατέψουμε και να την παραδώσουμε στις επόμενες γενιές. Η διαδικασία ασφάλισης έργων τέχνης τεράστιας οικονομικής και συναισθηματικής αξίας απαιτεί απόλυτη εχεμύθεια. Η προστασία ενός έργου τέχνης είναι ανάλογη με το  που βρίσκεται και κάτω από ποιες συνθήκες φυλάσσεται ή εκτίθεται στο κοινό, αν βρίσκεται πάντα στον ίδιο χώρο έκθεσης ή μεταφέρεται, και πολλούς άλλους παράγοντες

  Για να ασφαλίσω σωστά τα έργα τέχνης μου πρέπει να έχω υπόψη….

  • Να επιλέξω ασφαλιστή με τεχνωγνοσία και αξιόπιστους εκτιμητές έργων τέχνης
  • Να ζητήσω από τον ασφαλιστή να υπογράψει συμφωνητικό εμπιστευθηκότητας
  • Να έχω στη διάθεση μου πιστοποιητικά για κάθε έργο τέχνης που διαθέτω
  • Να παρουσιάσω επαρκή μέτρα ασφαλείας για την προστασία τους , από κινδύνους όπως το φώς, την υγρασία, τη θερμότητα, τη θραύση, τη κλοπή και τα μέτρα ελαχιστοποίησης της καταστολής ζημίας (φωτιά, πλημμύρα), τη
  • Να κατέχω αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης για τη αναπροσαρμογή των αξιών στη ασφάλιση των έργων τέχνης της συλλογής μου