Καλέστε για συμβουλές 6934 844358| mich.papamichail@gmail.com

Ασφάλιση Πυρός και Κλοπής

  Αν κάποιος ανατρέξει στα στοιχεία της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας θα διαπιστώσει  τα τεράστια ποσοστά επικινδυνότητας  που είναι εκτεθειμένη η περιουσία μας .Μόνο για το 2013 σε όλη την χώρα είχαμε 18.036 αστικές πυρκαγιές και 74.538 κλοπές και διαρρήξεις , ενώ στη Θεσσαλονίκη  τα περιστατικά αυτά ήταν  2.098 και 12.146 αντίστοιχα.

  Αν υπολογίσουμε και τους υπόλοιπους κινδύνους που καλύπτουν τα σύγχρονα ασφαλιστήρια Πυρός και Κλοπής εξασφαλίζοντας μας  από πολλούς και διαφορετικούς κινδύνους όπως πλημύρας, σεισμού, αστικής ευθύνης προς τρίτους,  νομικής προστασίας κ.λπ.  θα διαπιστώσουμε τη πραγματική θωράκιση που μας παρέχει ένα ασφαλιστήριο  προσωπικής ή επαγγελματικής Ασφάλισης Πυρός και Κλοπής.

   Για να έχω όμως μια σωστή Ασφάλιση Πυρός και Κλοπής πρέπει να λάβω υπόψη…

• Τη σωστή περιγραφή του ασφαλιζόμενου αντικειμένου ( κατασκευή, χρήση, μέγεθος, θέση). • Την αξία κατασκευής για κτίρια , τις σημερινές αξίες αγοράς για περιεχόμενο και τις αξίες απόκτησης για εμπορεύματα.

• Αν υπασφαλίσουμε τη περιουσία μας , δεν θα αποζημιωθούμε για το ποσοστό που δεν ασφαλίσαμε όταν πρόκειται για μερική καταστροφή ( συντριπτική η αναλογία στα περιστατικά ζημίας)

• Σε υψηλά κεφάλαια ασφάλισης Πυρός και Κλοπής να ζητώ εκτιμητή ασφάλισης από τον ασφαλιστή.

• Να λαμβάνω εμφανή μέτρα προστασίας για να επωφελούμαι μειωμένα ασφάλιστρα.

• Οι ασφαλίσεις Πυρός και Κλοπής και όποιες άλλες καλύψεις ενσωματώνονται στο ασφαλιστήριο κατονομάζουν τις αιτίες της καταστροφής που καλύπτουν , όλα τα άλλα εξαιρούνται.

• Για το λόγο αυτό επιλέγω , ασφαλιστήρια «κατά παντός κινδύνου» όταν αυτό είναι εφικτό για το αντικείμενο που θέλω να ασφαλίσω.

• Διαβάζω προσεκτικά τις απαλλαγές και τις εξαιρέσεις.